Aizvērt

Palielinās minimālais atbalsts apgādnieku zaudējušiem bērniem

No 2017.gada 1.aprīļa ir palielināts apgādnieka zaudējuma pensijas, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā minimālais apmērs katram bērnam:

  • līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) – 92,50 EUR;
  • līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) bērnam ar invaliditāti kopš bērnības –  106,72 EUR;
  • no septiņu gadu vecuma – 111,00 EUR.

Apgādnieka zaudējuma pensijas, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstus apgādnieka zaudējuma gadījumā, kas piešķirti vai pārrēķināti līdz 2017.gada 31.martam, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra  pārrēķinās par periodu no 2017.gada 1.aprīļa un starpību par šo periodu izmaksās līdz 2017.gada 30.septembrim.

Izmaksas kārtību nosaka likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 71.punkts, „Valsts sociālo pabalstu likuma” pārejas noteikumu 20.punkts un likuma „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” pārejas noteikumu 19.punkts.

Atbalsta apmēru un tā pārskatīšanas kārtību apgādnieku zaudējušiem bērniem nosaka  Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumi Nr.156 „Noteikumi par apgādnieka zaudējuma pensijas, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā minimālo apmēru un tā pārskatīšanas kārtību”.

Publicēšanas datums: [25.04.2017.]