Aizvērt

VSAA piedalās Digitālajā nedēļā

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no 19.  līdz 23. martam piedalās Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotājā Eiropas Digitālajā nedēļā Latvijā, kas tiek organizēta Eiropas kampaņas ALL Digital week 2018 ietvaros.
Publicēšanas datums: [19.03.2018.]

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta

No 2018.gada 1.marta par divu un vairāku bērnu audzināšanu no viena gada līdz 20 gadu vecumam pabalsta saņēmējam pie ģimenes valsts pabalsta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) piešķirs piemaksu. To paredz 2017.gada 22.novembrī Saeimā pieņemtie grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā.
Publicēšanas datums: [07.03.2018.]

VFPS līdzekļu pārvaldītāji piedāvā jaunus ieguldījumu plānus

Valsts fondēto pensiju shēmas (VFPS) līdzekļu pārvaldītājs IPAS „Indexo” no 2018. gada 5. februāra piedāvā esošajiem un potenciālajiem VFPS dalībniekiem jaunu aktīvo ieguldījumu plānu „INDEXO Jauda 16-50”.
Publicēšanas datums: [05.03.2018.]

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pensiju saņēmējiem

2018.gadā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) izmaksātajai pensijai piemēros neapliekamo minimumu 250 eiro mēnesī, neatkarīgi no tā, kur pensionārs ir iesniedzis savu algas nodokļa grāmatiņu.
Publicēšanas datums: [28.02.2018.]

Informācija VSAA klientiem, kuru konti ir ABLV bankā

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aicina VSAA pensiju un pabalstu saņēmējus, kuri līdz šim šos pakalpojumus saņēma ABLV bankā, informēt VSAA par kontu citā bankā.
Publicēšanas datums: [27.02.2018.]

Ģimenes valsts pabalsta izmaksa saistībā ar izmaiņām 2018.gadā

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgādina, ka no 2018.gada 1.janvāra tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu ir par bērnu līdz bērna 20 (iepriekš – līdz 19) gadu vecumam, kamēr viņš mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē (iepriekš – tikai tad, ja nesaņēma stipendiju) un nav stājies laulībā.
Publicēšanas datums: [10.01.2018.]

Kā pieprasīt VSAA pabalstu, ja ir e-darbnespējas lapa

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka arī pēc 1.janvāra, kad ārstniecības personas uzsākušas obligātu E-veselības sistēmas lietošanu, ir nepieciešams iesniegums, lai pieprasītu VSAA slimības vai maternitātes pabalstu. VSAA informāciju par elektroniskajām darbnespējas lapām B var iegūt no E-veselības sistēmas tikai tad, kad ir saņemts  personas iesniegums pabalsta piešķiršanai.
Publicēšanas datums: [02.01.2018.]

Pabalsti 2018.gadā

Tiesības uz slimības pabalstu būs sociāli apdrošinātajām personām, par kurām iemaksas būs veiktas ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā vai 6 mēnešus pēdējos 24 mēnešos. Kvalifikācijas jeb nepieciešamais apdrošināšanas periods neattieksies uz darbnespējas lapām A, kuras apmaksā darba devējs, kā arī uz gadījumiem, kad tiek kopts slims bērns, kas nav sasniedzis 14 gadu vecumu. Tāpat tas neattieksies arī uz gadījumiem, kad pārejošas darbnespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.
Publicēšanas datums: [29.12.2017.]

Pensijas 2018.gadā

2018.gadā pensijas vecums būs 63 gadi un 3 mēneši, pensijas vecums priekšlaicīgas pensionēšanās gadījumā 61 gads un 3 mēneši.
Publicēšanas datums: [29.12.2017.]

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanas kārtība 2018.gadā

2018.gadā būs 55 000 eiro gadā. Par tiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi pārsniedz valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu objekta maksimālo apmēru – 55 000 eiro gadā, jāmaksā solidaritātes nodoklis.
Publicēšanas datums: [29.12.2017.]