Aizvērt

Iedzīvotāji kūtri izmanto iespējas elektroniski pieprasīt pabalstus

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) šogad no iedzīvotājiem visvairāk  elektroniski ir saņēmusi iesniegumus slimības un maternitātes pabalstu piešķiršanai un pārrēķināšanai. Tomēr tikai daļa cilvēku, kuriem ārsts darbnespējas lapu B reģistrējis E-veselības sistēmā, izmantojuši priekšrocību slimības vai maternitātes pabalstu pieprasīt portālā www.latvija.lv elektroniski, nedodoties uz VSAA vai Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem.

2017.gada 1.pusgadā VSAA pieņēmusi 249,3 tūkstošus lēmumu par slimības un maternitātes pabalstu piešķiršanu vai pārrēķināšanu. No tiem 7,1 tūkstotis lēmumu pieņemti, pamatojoties uz elektroniski izsniegtajām darbnespējas lapām B. Tomēr tikai 40 procentos gadījumu pabalstu pieprasītāji izvēlējušies arī iesniegumus iesniegt  elektroniski.

VSAA atgādina, ka personām, kurām ārsts darbnespējas lapu B ir reģistrējis E-veselības sistēmā un to noslēdzis pēc darbnespējas perioda,  lai saņemtu slimības vai maternitātes pabalstu, VSAA ir jāiesniedz tikai iesniegums Visērtāk to izdarīt,  aizpildot iesniegumu portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”.

Ja ārsta izsniegtā  darbnespējas lapa B  nav reģistrēta E-veselības sistēmā, tad vēl arvien ir spēkā iepriekšējā darbnespējas lapas B iesniegšanas kārtība slimības un maternitātes pabalstu piešķiršanai. Tas nozīmē, ka VSAA jāiesniedz papīra formāta darbnespējas lapa kopā ar papīra formāta iesniegumu pabalsta pieprasīšanai.

Pavisam 2017.gada 1.pusgadā VSAA saņemti 356,8 tūkstoši iesniegumu pakalpojumu piešķiršanai un pārrēķināšanai, no tiem 13,6 tūkstoši  ir saņemti elektroniski, izmantojot portālu www.latvija.lv.

Kopumā kopš gada sākuma VSAA e-pakalpojumi izmantoti 314,5 tūkstošus reižu, visbiežāk, lai pieprasītu VSAA rīcībā esošo informāciju par sevi . Joprojām iedzīvotājus visvairāk interesējošā informācija ir par  sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem, - šis e-pakalpojums kopš 2017.gada sākuma izmantots 125 tūkstošus reižu.

Publicēšanas datums: [21.07.2017.]