Aizvērt

Autortiesības

Vispārīgie jautājumi
Lietojot VSAA interneta lapu, Jūs apliecināt savu piekrišanu šiem juridiskajiem noteikumiem. Ja pilnīgi vai daļēji nepiekrītat šiem noteikumiem, nelietojiet www.vsaa.lv interneta lapas.

VSAA var brīvi mainīt un papildināt šos noteikumus. Jebkuras izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi internetā.

Interneta adresē www.vsaa.lv izvietotās un pieejamās interneta lapas ir VSAA īpašums. Jebkuras informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz VSAA obligāta.

VSAA mājas lapā publicētajiem dokumentiem ir informatīvs raksturs; VSAA negarantē savās interneta lapās izvietotās informācijas pilnīgu precizitāti, kā arī neatbild par esošajām kļūdām vai iztrūkstošo informāciju.

Jebkuri strīdi, kas rodas sakarā ar VSAA interneta lapas lietošanu vai tajā publicēto informāciju, tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Saites
VSAA interneta lapās atrodamas saites uz citu organizāciju mājas lapām. VSAA neatbild par šo interneta lapu pieejamību un tajās atrodamo informāciju.

Pārejot uz lapu, kas atrodas ārpus www.vsaa.lv lapām, sāk darboties šo lapu noteikumi.

Datu aizsardzības noteikumi
Parakstoties uz VSAA jaunumu saņemšanu, jūs norādāt savu e-pasta adresi, uz kuru tiks sūtīta VSAA informācija. Nekādi papildu dati par jums netiek prasīti.

Jūsu iesniegtā e-pasta adrese tiks izmantota tikai un vienīgi VSAA jaunumu sūtīšanai atbilstoši jūsu izvēlētajam sūtīšanas biežumam. VSAA nenodod e-pasta adreses trešajām personām.

Atteikties no jaunumu saņemšanas var jebkurā brīdī.

Publicēšanas datums: [28.10.2015.]