Aizvērt

VSAA administratīvi izdevumu analīze 2011.gadā

IZDEVUMU VEIDI

2011.g. plāns

2011.gada 9 mēnešu izdevumi

9 mēnešu izdevumi % pret gada plānu   (vid.norm. 75 %)

1

2

3

4

Atlīdzība, t.sk.:

6 405 895

4 510 394

70.41

atalgojums

5 076 101

3 523 691

69.42

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1 249 303

929 794

74.43

darba devēja sociālā rakstura pabalsti, kompensācijas

80 491

56 909

70.70

Preces un pakalpojumi, t.sk:

2 348 607

1 639 973

69.83

darba telpu uzturēšana

922 890

675 856

73.23

Vēstuļu nosūtīšana

153 050

103 137

67.39

telekomunikāciju pakalpojumi

102 102

64 270

62.95

2.līmeņa administrēšana

475 956

356 719

74.95

IT un IS uzturēšana

463 659

326 914

70.51

biroja preces un biroja tehnikas uzturēšana

71 471

55 475

77.62

transporta uzturēšana

23 704

12 340

52.06

administrēšanas izmaksas

135 775

45 262

33.34

Procentu izdevumi par PB kredītu

69

67

97.10

Starptautiskā sadarbība

11 261

11 260

99.99

Kapitālie izdevumi

43 203

29 344

67.92

KOPĀ:

8 809 035

6 191 038

70.3


Publicēšanas datums: [04.07.2013.]