Aizvērt

Rīgas pašvaldības SIA „Sarkandaugava”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs:

VSAA Administratīvi saimnieciskā departamenta Saimnieciskās darbības nodrošināšanas daļas vadītājs Uģis Kažoks

Kontaktinformācija:

(V.Uzvārds, adrese, tel., e-pasts)

U. Kažoks , tel. 67011801,
e-pasts: ugis.kazoks@vsaa.lv,
Adrese: Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA – 2009/24

Iepirkuma priekšmets, apjoms:

Komunālie pakalpojumi – siltumenerģijas piegāde, ūdens un kanalizācijas nodrošināšana un apkures sistēmu uzturēšana VSAA Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona nodaļai Rīgā, Tilta ielā 11/1

Paredzamā līgumcena (bez PVN):

Ls 8359,50 (astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi lati, 50 santīmi)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

04.03.2009. plkst. 11:00

Izpildītājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

Rīgas pašvaldības SIA „Sarkandaugava”,
Ls7515,95 (septiņi tūkstoši pieci simti piecpadsmit lati, 95 santīmi)

Iepirkuma izpildes sākuma termiņš:

2009. gada 16. marts


Publicēšanas datums: [11.02.2011.]