Aizvērt

Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 8' panta kārtībā

Publicēts
Iepirkuma priekšmets
Piedāvājuma
iesniegšanas
termiņš

Rezultāts
12.11.2012.

Dokumentu transportēšana starp VSAA nodaļām

26.11.2012.
SIA "Citadele banka"
09.11.2012.
SAIS Oracle licenču iegāde
23.11.2012.
AS „Exigen Services Latvia”
22.10.2012.
SunSystems uzturēšanas pakalpojumu sniegšana
02.11.2012.
SIA „AService”
12.10.2012.
Valsts fondēto pensiju shēmas darbības
2012. un 2013. gada pārskatu pārbaude

23.10.2012.
SIA „Ernst & Young Baltic”
24.09.2012.
Seifu iegāde
05.10.2012.
SIA "Razzhigaev&Company"
14.09.2012.Datortīkla ierīkošana
25.09.2012SIA „Komerccentrs
Dati grupa”

31.08.2012.
Kopētāju iegāde VSAA struktūrvienībām
11.09.2012.
SIA "Tomega"
31.08.2012.
Siltumenerģijas nodrošināšana VSAA ēkai Siguldā, Šveices ielā 12
11.09.2012.
SIA "EasyCare"
14.08.2012. Personāla vadības informācijas sistēmas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana 
04.09.2012. SIA „AGroup”
02.07.2012.
Sybase produktu licenču uzturēšana
13.07.2012.
AS "Exigen Services Latvia"
22.06.2012.
Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr.272 „Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību” 39.1 6. apakšpunktā noteiktā paziņojuma nosūtīšana
05.07.2012.
VAS „Latvijas Pasts”

21.06.2012.
Datoru iekļaušana VSAA IT VIDE
04.07.2012.
SIA "Datakom"
14.06.2012.
Degvielas iegāde VSAA autotransportam
17.07.2012.

SIA „LUKoil
Baltija R”

11.06.2012.
BusinessObjects produktu licenču uzturēšana
22.06.2012.
SIA „Infotrust”
05.06.2012.
Klienta lietu vāku izgatavošana un piegāde VSAA
18.06.2012.

SIA „ABC JUMS”

23.04.2012.
Procesu modelēšanas rīka ProMod uzturēšana
2012. – 2013. gadā

08.05.2012.
SIA „Datorikas institūts DIVI"
16.04.2012.
Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve,
Rīgā, Tilta ielā 11/1

02.05.2012.
SIA „Ekotec Projekti”
02.04.2012.
VSAA ēkas Siguldā, Šveices ielā 12 remonts
24.04.2012.
SIA „PRO FORMA”
29.03.2012.
Bezpārtraukuma elektroapgādes iekārtu (UPS) uzturēšana
16.04.2012.
SIA „Jumis HB”
15.03.2012.
Telpu noma Jūrmalas KAP izvietošanai
26.03.2012.

SIA „Regumino”

13.03.2012.
VSAA Rēzeknes reģionālās nodaļas telpu remonts
Viļānu ielā 8, Rēzeknē

26.03.2012.
SIA „Glītāk”
06.03.2012.
Kancelejas preču iegāde
19.03.2012.

SIA „Hermess”

16.02.2012.
Arhīva plauktu iegāde VSAA Vidzemes un Kurzemes zonu pasīvā arhīva izvietošanai
01.03.2012.

SIA „Lazurīts S”

13.02.2012.
Klienta lietu vāku izgatavošana un piegāde VSAA
28.02.2012.

SIA „Bāze Rīga”

19.01.2012.
VSAA telpu remontam Ventspilī, Lakstīgalu ielā 1
06.02.2012.

SIA „Samrode”

24.01.2012.
Lietotas vieglās automašīnas iegāde VSAA
06.02.2012.
Iepirkums izbeigts
bez rezultāta


Publicēšanas datums: [14.01.2013.]