Kontaktinformācija

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Adrese: Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Fakss: 67011814

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90001669496
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Valsts kase
BIC kods TRELLV22
konts LV84TREL5180453065000

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

             e-pasta adrese: vsaa@vsaa.lv
             e-pasta adrese konsultācijām: konsultacijas@vsaa.lv vai tiešsaistes forma Jautājiet mums
             

             Lai izvairītos no gaidīšanas rindā, ir iespējams iepriekš vienoties par konkrētu apmeklējuma laiku VSAA
             klientu apkalpošanas nodaļās. Iepriekšējā pierakstīšanās.


             Apmeklētāju pieņemšana:

             VSAA direktore apmeklētājus pieņem katru darba dienu pēc iepriekšēja pieraksta 
             laikā no plkst. 09.00 līdz 16.00.
             Apmeklējums iepriekš jāpiesaka direktores palīgam S.Bērziņai tel. 67011838;
             e-pasts: Silvija.Berzina@vsaa.lv

             VSAA direktores vietnieces apmeklētājus pieņem katru darba dienu pēc iepriekšēja pieraksta
             laikā no plkst. 09.00 līdz 16.00.
             Apmeklējums iepriekš jāpiesaka vecākajai lietvedei G.Vilkai tel. 67013601;
             e-pasts: Gunta.Vilka@vsaa.lv

Preses sekretāre
e-pasts: Iveta.Daine@vsaa.lv

Konsultācijas un pakalpojumus var saņemt klātienē vai zvanot uz šādiem tālruņu Nr.

Rīgas pilsētas Kurzemes nodaļa
Rīga,
Baldones iela 2
67804100
Rīgas pilsētas Latgales nodaļa
Rīga,
Fridriķa iela 9
67038911
Latgales nodaļas klientu apkalpošanas daļa
Rīga,
Lāčplēša ielā 70a
67038911
Rīgas pilsētas Vidzemes nodaļa
Rīga,
Raunas ielā 64
67185611
Rīgas pilsētas Zemgales reģionālā nodaļa
Zemgales klientu apkalpošanas centrs
Rīga,
Mārupes iela 1
67600653
Ziemeļu klientu apkalpošanas punkts
Rīga,
Tilta iela 11/1
67600653
Pierīgas nodaļa Sigulda,
Šveices iela 12
67972530

Olaines klientu apkalpošanas punkts

Olaine,
Zemgales iela 33
67940240

Ķekavas klientu apkalpošanas punkts

Ķekava,
Gaismas iela19/8
67940240

Salaspils klientu apkalpošanas punkts

Salaspils,
Skolas iela 7
67940240
Daugavpils reģionālā nodaļa

Daugavpils klientu apkalpošanas centrs


Daugavpils, Ģimnāzijas iela 10 65476025

Krāslavas klientu apkalpošanas centrs


Krāslava,
Skolas iela 7
65681611
Jelgavas reģionālā nodaļa
Jelgavas klientu apkalpošanas centrs
Jelgava,
Pasta iela 43

63084420
63084425
63028578

Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Bauska,
Uzvaras iela 1
63924206
Dobeles klientu apkalpošanas punkts
Dobele,
Brīvības iela 10b
63781895
Jēkabpils reģionālā nodaļa
Jēkabpils klientu apkalpošanas centrs
Jēkabpils,
Rīgas iela 152
65221858
Ogres klientu apkalpošanas centrs
Ogre,
Brīvības iela 33
65055172
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukle,
Lāčplēša iela 1
65122433
Liepājas reģionālā nodaļa
Liepājas klientu apkalpošanas centrs
Liepāja,
Graudu iela 50
63422028
Aizputes klientu apkalpošanas punkts
Aizpute,
Atmodas iela 14
63448774
Priekules klientu apkalpošanas punkts
Priekule,
Aizputes iela 6
63461613
Saldus klientu apkalpošanas centrs
Saldus,
Avotu iela 12

63881635

Madonas reģionālā nodaļa
Madonas klientu apkalpošanas centrs
Madona,
Blaumaņa iela 3
64807140
Valkas klientu apkalpošanas centrs
Valka,
Rīgas iela 13
64707284
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Alūksne,
Baložu bulvāris 3
64307087
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Balvi,
Bērzpils iela 1a
64507020
Gulbenes klientu apkalpošanas centrs
Gulbene,
Ozolu iela 2a
64471243
Rēzeknes reģionālā nodaļa
Rēzeknes klientu apkalpošanas centrs
Rēzekne,
Viļānu iela 8
64607340
Ludzas klientu apkalpošanas centrs
Ludza,
Raiņa iela 16
65707436
Preiļu klientu apkalpošanas punkts
Preiļi,
  Raiņa bulvāris 19
65307380
Līvānu klientu apkalpošanas punkts

Līvāni,
Rīgas iela 77
65307386
Tukuma reģionālā nodaļa
Tukuma klientu apkalpošanas centrs
Tukums,
Raudas iela 12a
63125614
Jūrmalas klientu apkalpošanas punkts
Jūrmala,
  Ventspils šoseja 32
63125614
Valmieras reģionālā nodaļa
Valmieras klientu apkalpošanas centrs
Valmiera,
Meža iela 7
64207343
64207346
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Cēsis,
Vaļņu iela 13
64122785
64122742
Limbažu klientu apkalpošanas centrs
Limbaži,
Rīgas iela 16
64070785
64023058
Ventspils reģionālā nodaļa
Ventspils klientu apkalpošanas centrs
Ventspils,
Lakstīgalu iela 1
63607837
Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs
Kuldīga,
Pilsētas laukums 2
63322181
Talsu klientu apkalpošanas centrs
Talsi,
Kareivju iela 7
63232180
Centralizētās nodaļas

Starptautisko pakalpojumu nodaļa
Rīga,
Citadeles iela 7/69
67095100
Veselības aprūpes un rehabilitācijas nodaļa
(Jautājumos par papildu izdevumu atlīdzināšanu
pēc nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām)
Rīga,
Lāčplēša iela 70a
67013619

Pašvaldības, kurās var iesniegt iesniegumus VSAA pakalpojumu pieprasīšanai

VALSTS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS, KURĀ VAR IESNIEGT IESNIEGUMUS VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRAS (VSAA) PAKALPOJUMU PIEPRASĪŠANAI


Publicēšanas datums: [17.02.2015.]