Aizvērt

E- pakalpojumi ar saiti uz portālu latvija.lv

Klientu ērtībai VSAA piedāvā izmantot e-iesniegumus VSAA pakalpojumu pieprasīšanai Vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv.

Šo iespēju var izmantot gadījumos, kad pakalpojuma piešķiršanai nepieciešamā informācija jau ir VSAA rīcībā un pakalpojumu pieprasītājam nav jāiesniedz papildu dokumenti.

Lai sekotu līdzi sava iesnieguma apstrādes gaitai, ir iespēja saņemt no VSAA ziņu pakalpojuma pieprasītāja mobilajā tālrunī vai e-pastā par to, ka www.latvija.lv iesniegtais iesniegums ir pieņemts, kā arī par to, ka VSAA lēmums ir pieņemts.


Apbedīšanas pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana
Bezdarbnieka pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana
Bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršana
Bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršana
Brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai
E 401 / E 411 sertifikāta saņemšana (Par tiesībām uz ģimenes pabalstiem)
Ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta piešķiršana
Invaliditātes pensijas piešķiršana
Maternitātes pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšana
Paternitātes pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana
Pabalsta invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana, piešķiršana
Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšanai
Slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšana
U1 dokumenta "Periodi, kas jāņem vērā, lai izmaksātu bezdarbnieka pabalstu" saņemšanai
U2 dokumenta "Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana" saņemšana
U2 dokumenta "Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana" saņemšanai - tiesību uz bezdarbnieka pabalstu pagarināšana
Valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršana
Valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai piešķiršana
Vecāku pabalsta, bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršana
Vienreizēja pabalsta mirušā pensionāra laulātajam piešķiršana

Infografika ar e-iesnieguma aizpildīšanas un nosūtīšanas instrukciju


Publicēšanas datums: [20.02.2018.]