Aizvērt

Jaunums!

"E-iesniegums VSAA pakalpojumiem"!

NESTĀVI RINDĀ!

Portālā www.latvija.lv vari pieprasīt 19 VSAA pakalpojumus un saņemt VSAA lēmumus

Pabalstu iesniegumi

Klientu ievērībai!
Pieprasot pakalpojumu, iesniegumam jāpievieno dokumentu, kas nosaka tiesības uz pakalpojumu, kopijas. Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumentu oriģināli.Iesniegums bezdarbnieka pabalsts piešķiršanai (iesniegšanai NVA)


Iesniegums par atteikšanos no bezdarbnieka pabalsta (iesniegšanai NVA)


Iesniegums bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai/ pārrēķinam


Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam


Iesniegums maternitātes pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam


Iesniegums paternitātes pabalsts piešķiršanai/pārrēķinam


Iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam


Iesniegums vienreizēja pabalsta mirušā pensionāra laulātajam piešķiršanai


Iesniegums bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršanai


Iesniegums bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ)


Iesniegums ģimenes valsts pabalsta/ piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu piešķiršanai


Iesniegums ģimenes valsts pabalsta/ piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu piešķiršanai
(ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ)Iesniegums vecāku pabalsta/ bērna kopšanas pabalsta/ piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta
par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai
(ja pabalsta piešķiršanas datums ir sākot no 01.10.2014.)


Iesniegums vecāku pabalsta/ bērna kopšanas pabalsta/ piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta
par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai
(ja pabalsta piešķiršanas datums ir līdz 30.09.2014.)


Iesniegums vecāku pabalsta/ bērnu kopšanas pabalsta/ un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušajiem bērniem piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ)  (ja pabalsta piešķiršanas datums ir līdz 30.09.2014.)


Iesniegums pabalsta piešķiršanai aizbildnim par bērna uzturēšanu

Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par aizbildņa pienākumu pildīšanu


Iesniegums valsts sociālā pabalsta (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (ģimenei) piešķiršanai


Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai


Iesniegums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanai


Iesniegums valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai piešķiršanai


Iesniegums valsts atbalsta piešķiršanai ar celiakiju slimiem bērniem


Iesniegums invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta piešķiršanai


Iesniegums pabalsta piešķiršanai pirmās grupas redzes invalīdam asistenta izmantošanai


Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par audžuģimenes pienākumu pildīšanu


Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par adopciju


Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par adoptējamā bērna aprūpi


Lai lasītu .pdf  failus, programmatūru bez maksas iespējams lejuplādēt šeit


Publicēšanas datums: [17.09.2015.]