Aizvērt

Vecākiem

Pabalsti, piemaksas, atlīdzības topošajiem un esošajiem vecākiem, aizbildņiem un adoptētājiem

Publicēšanas datums: [05.11.2015.]

Strādājošajiem

Pabalsti, ko var saņemt, saslimstot, zaudējot darbu vai gūstot darba traumu. Pabalsti strādājošiem bērnu vecākiem

Publicēšanas datums: [25.02.2016.]

Pensionāriem/senioriem

Pensijas vecuma, izdienas pensionāriem, invalīdiem un bāreņiem. Pabalsts pensionāra nāves gadījumā

Publicēšanas datums: [25.02.2016.]

Personām ar īpašām vajadzībām

Pabalsti un kompensācijas redzes, dzirdes, kustību u.c. invalīdiem

Publicēšanas datums: [14.10.2011.]

Bēgļiem vai alternatīvo statusu ieguvušām personām

Pabalsts uzturēšanās izdevumu segšanai bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai
Publicēšanas datums: [26.07.2017.]

Pakalpojumi Eiropas Savienībā

Pakalpojumi, kas pienākas, pārvietojoties Eiropas Savienībā.

Publicēšanas datums: [29.03.2016.]

Pakalpojumi saskaņā ar Starpvalstu līgumiem


Publicēšanas datums: [29.09.2015.]

Elektroniskie pakalpojumi

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas elektroniski
Publicēšanas datums: [14.07.2017.]