Aizvērt

E- pakalpojumi ar saiti uz portālu latvija.lv

Klientu ērtībai VSAA piedāvā izmantot e-iesniegumus VSAA pakalpojumu pieprasīšanai Vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv.

Šo iespēju var izmantot gadījumos, kad pakalpojuma piešķiršanai nepieciešamā informācija jau ir VSAA rīcībā un pakalpojumu pieprasītājam nav jāiesniedz papildu dokumenti.

Lai sekotu līdzi sava iesnieguma apstrādes gaitai, ir iespēja saņemt no VSAA ziņu pakalpojuma pieprasītāja mobilajā tālrunī vai e-pastā par to, ka www.latvija.lv iesniegtais iesniegums ir pieņemts, kā arī par to, ka VSAA lēmums ir pieņemts.

Šobrīd ir pieejami šādi e-iesniegumi:

E-Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai

E-Iesniegums maternitātes pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai

E-Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai

E-Iesniegums vecāku pabalsta, bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai

E-Iesniegums ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai

E-Iesniegums paternitātes pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai

E-Iesniegums invaliditātes pensijas piešķiršanai

E-Iesniegums valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai piešķiršanai

E-Iesniegums bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršanai

E-Iesniegums pabalsta invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana, piešķiršanai

E-Iesniegums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanai

E-Iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai

E-Iesniegums vienreizēja pabalsta mirušā pensionāra laulātajam piešķiršanai

E-Iesniegums bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai 

E-Iesniegums U1 dokumenta "Periodi, kas jāņem vērā, lai izmaksātu bezdarbnieka pabalstu" saņemšanai

E-Iesniegums valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai
E-Iesniegums par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai

E-Iesniegums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšanai

E-Iesniegums - E 401 / E 411 sertifikāta saņemšanai (Par tiesībām uz ģimenes pabalstiem)

E-Iesniegums U2 dokumenta "Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana" saņemšanai

E-Iesniegums U2 dokumenta "Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana" saņemšanai - tiesību uz bezdarbnieka pabalstu pagarināšanai

Infografika ar e-iesnieguma aizpildīšanas un nosūtīšanas instrukciju

Publicēšanas datums: [14.07.2017.]