Aizvērt

Zviedrija

Ministry of Health and Social Affairs
Fredsgatan 8
SE-103 33 Stockholm
http://www.government.se/sb/d/2061/a/16411


Ministry of Employment
Mäster Samuelsgatan 70 postal
SE-103 33 Stockholm
http://www.government.se/sb/d/8281/a/74499


Swedish Social Insurance Agency (Försäkringskassan )
SE-103 51 Stockholm
http://www.forsakringskassan.se


Swedish Pensions Agency (Pensionsmyndigheten)
Box 38190, SE-100 64 Stockholm
http://www.pensionsmyndigheten.se


Swedish Unemployment Insurance Board
(Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen, IAF)

Box 210, SE-641 22 Katrineholm
http://www.iaf.se


National Labour Market Administration (Arbetsförmedlingen)
Visiting address: Hälsingegatan 38, Stockholm
Postal address: SE-113 99 Stockholm
http://www.arbetsformedlingen.se


National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen)
SE-106 30 Stockholm
http://www.socialstyrelsen.se

Publicēšanas datums: [16.01.2014.]