Aizvērt

2.pensiju līmeņa uzkrātā kapitāla izmantošana

Valsts fondēto pensiju shēmā, jeb 2.pensiju līmenī uzkrāto kapitālu var izmantot saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma 7.pantu, kas paredz, ka 2.pensiju līmeņa dalībniekam, sasniedzot vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, vai vēlāk, ir tiesības izvēlēties:

1) uzkrāto 2.pensiju līmeņa kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam un aprēķināt (pārrēķināt) vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām”

vai

2) par uzkrāto 2.pensiju līmeņa kapitālu iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi.

Kā uzzināt par iespējām izmantot pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu?

Ar biežāk uzdotajiem jautājumiem un atbildēm uz tiem var iepazīties šeit:

Jautājumi un atbildes par tiesībām uz mūža pensijas polisi, apdrošināšanas sabiedrības izvēli un polises iegādāšanos.

Informācija par apdrošināšanas sabiedrībām, kas piedāvā iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi 2.pensiju līmeņa dalībniekiem:

Nr.

Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums

Kontakt-informācija

Interneta mājaslapas adrese

Minimālais uzkrātais kapitāla apmērs, kas dod tiesības iegādāties mūža pensijas polisi

Apdrošināšanas sabiedrības kārtība, kādā var noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu

Datums, ar kuru apdrošināšanas sabiedrība uzsāk pakalpojumu sniegšanu1.


AAS „SEB Dzīvības apdrošināšana”


Antonijas iela 9, Rīga, LV-1010
Tālr. 67079800
e-pasts: dziviba@seb.lvhttp://www.seb.lv/muzapensija


3000,00 EUR
MS Word fails


23.09.2013.2.

ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle


Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013Tālr. 67081701 e-pasts: dziviba@ergo.lv
http://www.ergo.lv

 
3000,00 EUR


MS Word fails
02.01.2014.
3.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle


Vienības gatve 87h, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67606939

e-pasts: info@compensalife.lv
http://www.compensalife.lv/muzapensija


3000.00
EUR

MS Word fails
11.06.2014.4.
AAS „CBL Life”

Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67107832, 67010129

e-pasts: life@cbl.lv

http://www.citadele.lv/muzapensija

3000.00 EUR

MS Word fails
30.06.2016.


Publicēšanas datums: [31.10.2017.]