Aizvērt

Maternitātes pabalsts

Maternitātes pabalstu piešķir apdrošinātai personai par visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku, ja sieviete nevar ierasties darbā un tādējādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus vai pašnodarbinātā zaudē savus ienākumus.
Publicēšanas datums: [16.02.2018.]

Paternitātes pabalsts

Paternitātes pabalstu piešķir un izmaksā bērna tēvam par 10 kalendāro dienu ilgu atvaļinājumu, kas piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu. Pabalstu pārskaita pabalsta saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā.
Publicēšanas datums: [16.02.2018.]

Bērna piedzimšanas pabalsts

Bērna piedzimšanas pabalstu piešķir no bērna dzimšanas astotās dienas.
Publicēšanas datums: [15.02.2018.]

Bērna kopšanas pabalsts

Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.
Publicēšanas datums: [27.12.2017.]

Vecāku pabalsts

Sociāli apdrošinātai personai, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, ja šī persona ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu ''Par valsts sociālo apdrošināšanu'')
Publicēšanas datums: [27.12.2017.]

Slimības pabalsts, ja saslimis bērns

Tiesības saņemt slimības pabalstu ir nodarbinātam bērna vecākam, ja tas slima bērna kopšanas dēļ neierodas darbā un tādējādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus.
Publicēšanas datums: [08.02.2018.]

Ģimenes valsts pabalsts un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta

Ģimenes valsts pabalstu piešķir personai, kura audzina bērnu, kas nav vecāks par 15 gadiem, kā arī par bērnu, kas ir vecāks par 15 gadiem līdz 20 gadiem, ja mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā.
Publicēšanas datums: [06.02.2018.]

Pabalsti par bērnu invalīdu

Par bērnu invalīdu, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, pie ģimenes valsts pabalsta piešķir piemaksu.
Publicēšanas datums: [29.03.2011.]

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem

Tiesības uz valsts atbalstu ir ar celiakiju slimam bērnam.
Publicēšanas datums: [27.12.2016.]

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

Tiesības saņemt atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.
Publicēšanas datums: [31.01.2018.]