Pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums

Pensijas vecuma paaugstināšana no 50 līdz 62 gadu vecumam
Vīrieši, kuri ir strādājuši darbos ar sevišķi kaitīgiem un sevišķi smagiem darba apstākļiem
Sievietes:

 • kuras ir strādājušas darbos ar kaitīgiem un smagiem darba apstākļiem,
 • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieces,
 • invalīdes uz mūžu,
 • kuras ir izaudzinājušas līdz 8 gadu vecumam 5 vai vairāk bērnus vai bērnu invalīdu kopš bērnības.

Pensijas vecuma paaugstināšana no 45 līdz 62 gadu vecumam
Sievietes, kuras ir strādājušas darbos ar sevišķi kaitīgiem un sevišķi smagiem darba apstākļiem
Vīrieši: liliputi, punduri un neredzīgie

Pensijas vecuma paaugstināšana no 40 līdz 62 gadu vecumam
Sievietes: liliputes, pundures un neredzīgās

Pensijas vecuma paaugstināšana no 46 līdz 57 gadu vecumam

Pensijas vecuma paaugstināšana no 51 līdz 57 gadu vecumam

Pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums no 2014.gada 1.janvāra

Pensijas vecuma paaugstināšana no 62 līdz 65 gadu vecumam

 • Sievietes un vīrieši (saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” 11.panta pirmo daļu)

Pensijas vecuma paaugstināšana no 59,5 līdz 63 gadu vecumam

 • vīriešiem – kuri strādājuši darbos ar sevišķi kaitīgiem un sevišķi smagiem darba apstākļiem pēc 1.saraksta;
 • sievietēm - kuras strādājuši darbos ar kaitīgiem un smagiem darba apstākļiem pēc 2.saraksta

Pensijas vecuma paaugstināšana no 57 līdz 60 gadu vecumam

 • Daudzbērnu vai bērna ar invaliditāti vecākiem vai aizbildnim (saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” 11.panta ceturto daļu); 
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem (saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 29.1punktu); 
 • politiski represētajām personām (saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 29.2punktu  
Pensijas vecuma paaugstināšana no 60 līdz 63 gadu vecumam
 • Priekšlaicīgai vecuma pensijai 
 • vīriešiem - kuri strādājuši darbos ar kaitīgiem un smagiem darba apstākļiem pēc 2.saraksta  


Pensijas vecuma paaugstināšana no 59,5 līdz 65 gadu vecumam 

Sievietēm
(saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 10.punktu):

 • invalīdes uz mūžu;
 • kuras ir izaudzinājušas līdz 8 gadu vecumam 5 vai vairāk bērnus vai bērnu invalīdu kopš bērnības  
Pensijas vecuma paaugstināšana no 49,5 līdz 65 gadu vecumam

Sievietēm (saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 10.punktu):

 • liliputes, pundures un neredzīgās

Publicēšanas datums: [02.01.2014.]