Aizvērt
Sākums »

Elektroniskie dokumenti Vecākiem Pensijas Strādājošajiem Dzīvošana, nodarbinātība, pabalstu saņemšana ES un citās valstīs

Elektroniskie dokumenti

 • Kas ir ar drošu elektronisku parakstu parakstīts elektroniskais dokuments?
 • Vai pa e-pastu var nosūtīt pieprasījumu pēc informācijas?
 • Kādi rekvizīti nepieciešami elektroniskajam dokumentam?

Vecākiem

 • Ģimenē ir dvīnīši. Kādā apmērā es saņemšu ģimenes valsts pabalstu par viņiem no 2015.gada 1.janvāra?
 • Mani bērni saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, bet ja vasaras mēnešos mans bērns strādās, vai viņš saņems pensiju?

Pensijas

 • Saņemu lēmumu. Vai var būt, ka mana 2010.gadā piešķirtā pensija pēc pārskatīšanas kļuvusi mazāka?
 • Kādi naudas izmaksas ierobežojumi sagaidāmi, aizejot pensijā priekšlaicīgi?
 • Vai strādājošs pensionārs joprojām var veikt pensijas pārrēķinu?

Strādājošajiem

 • Vai slimības lapa B jānokopē, pirms dodas uz VSAA? Kas man jāiesniedz - oriģināls vai kopija?
 • Kādā veidā var saņemt informāciju par darba devēja veiktajiem nodokļu maksājumiem?
 • 2014.gadā sociālo iemaksu griesti bija 46400 EUR. Uzņēmuma grāmatvede to pamanīja par vēlu un divus mēnešus automātiski veica papildus sociālās iemaksas. Lūdzu paskaidrojiet, kas man jādara, lai es šo naudu atgūtu.
 • Mūsu uzņēmumā paredzēts izmaksāt prēmiju, bet divi darbinieki ir saslimuši. Vai drīkstam izmaksāt prēmiju, kamēr viņiem ir B slimības lapa? Varbūt VSAA uzskatīs, ka viņš ir strādājis un guvis ienākumus un neapmaksās slimības lapu?
 • Esmu nodarbināta mikrouzņēmumā, taču zinu, ka summa no kā rēķinās pabalstus būs neliela? Vai varu pati veikt par sevi papildus iemaksas?
 • Strādāju mikrouzņēmumā. Vai man ir tiesības uz pabalstiem?
 • Atvaļinājuma laikā saslimu. Ārsts izrakstīja slimības lapu, bet vai man to apmaksās, jo nestrādāju, ir atvaļinājums?
 • Vai Latvijas nepilsoņiem un Krievijas pilsoņiem, kuri dzīvo Latvijā, apdrošināšanas stāžā ieskaita dienestu PSRS Bruņotajos spēkos?
 • Vai iesniegumu pabalsta pieprasīšanai varu nosūtīt pa e-pastu?

Dzīvošana, nodarbinātība, pabalstu saņemšana ES un citās valstīs

 • Dzīvoju UK , bet diemžēl esmu nokļuvusi slimnicā Latvijā. Kur es varu iegūt E116 veidlapu?
 • Vai varēšu saņemt bērna kopšanas pabalstu, ja bērns ir dzimis Somijā?
 • Trīs gadus esmu nodarbināta Īrijā, bet pēc mēneša plānoju pārtraukt darba attiecības. Mana deklarētā dzīves vieta joprojām ir saglabājusies Latvijā. Kurā valstī es varu pieprasīt bezdarbnieka pabalstu?
 • Uz kurām valstīm (ārpus ES/EEZ Šveices) uzņēmums var nosūtīt savus darbiniekus, turpinot veikt sociālās iemaksas Latvijā?
 • Kā jārīkojas, ja jau iepriekš zināms, ka nosūtīšanas periods būs ilgāks par 24 mēnešiem?
 • Kur ir jāiesniedz iesniegums A1 sertifikāta saņemšanai un kādi dokumenti jāpievieno klāt?
 • Kāda ir kārtība A1 sertifikāta saņemšanai par iepriekšējo periodu?