Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Publicēšanas datums: [06.04.2018]