Akcijas “Dienas bez rindām” laikā aicinām klientus izmantot e-pakalpojumus

No 17. līdz 21. septembrim Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aicina klientus piedalīties kampaņā “Dienas bez rindām”, kas tiek organizēta Integrētās komunikācijas un mācību aktivitātes programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros.

Akcijas mērķis ir iedrošināt sabiedrību pieteikt valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski, kā arī iepazīstināt ar e-pakalpojumu dažādību, lai veicinātu paradumu maiņu – ar dažādām dzīves situācijām saistītās formalitātes ātrāk un ērtāk nokārtot tiešsaistē, nevis stāvot rindā valsts vai pašvaldības iestādē.

Klientu ērtībai VSAA ir izveidoti e-iesniegumi VSAA pakalpojumu pieprasīšanai Vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv. Pakalpojumu sarakstu var apskatīt šeit.

VSAA statistikas dati liecina, ka liela daļa iedzīvotāju izmanto mūsu iestādes pakalpojumus elektroniski un šo pakalpojumu izmantošanas daudzums palielinās, tomēr ir vēl sabiedrības daļa, kuri atturās no pakalpojumu pieteikšanas elektroniskā veidā. Akcijas laikā vēlamies iedrošināt šos klientus pamēģināt pieteikt pakalpojumus un risināt dzīves situācijas elektroniski. Mūsu klientu konsultanti visās nodaļās labprāt izskaidros e-pakalpojumu izmantošanas priekšrocības un ar to izmantošanu saistītos praktiskos aspektus.

Publicēšanas datums: [14.09.2018]