Pabalstu iesniegumi

Klientu ievērībai!
Pieprasot pakalpojumu, iesniegumam jāpievieno dokumentu, kas nosaka tiesības uz pakalpojumu, kopijas. Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumentu oriģināli.


Iesniegums bezdarbnieka pabalsts piešķiršanai (iesniegšanai NVA)
Iesniegums par atteikšanos no bezdarbnieka pabalsta (iesniegšanai NVA)

Iesniegums bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai/ pārrēķinam

Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam

Iesniegums maternitātes pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam

Iesniegums paternitātes pabalsts piešķiršanai/pārrēķinam

Iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam

Iesniegums vienreizēja pabalsta mirušā pensionāra laulātajam piešķiršanai

Iesniegums bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršanai

Iesniegums bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ)
Iesniegums ģimenes valsts pabalsta/ piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu piešķiršanai

Iesniegums ģimenes valsts pabalsta/ piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ)

Iesniegums vecāku pabalsta/ bērna kopšanas pabalsta/ piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta
par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai
Iesniegums pabalsta piešķiršanai aizbildnim par bērna uzturēšanu
Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par aizbildņa pienākumu pildīšanu

Iesniegums valsts sociālā pabalsta (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (ģimenei) piešķiršanai

Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai

Iesniegums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanai

Iesniegums valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai piešķiršanai

Iesniegums valsts atbalsta piešķiršanai ar celiakiju slimiem bērniem

Iesniegums invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta piešķiršanai

Iesniegums pabalsta piešķiršanai pirmās grupas redzes invalīdam asistenta izmantošanai

Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par adopciju

Iesniegums atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi / piemaksas par vienlaikus vairāku adoptējamo bērnu aprūpi un uzraudzību piešķiršanai
Iesniegums pabalsta piešķiršanai bēglim vai personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss

 

Lai lasītu .pdf failus, programmatūru bez maksas iespējams lejuplādēt šeit

 

Publicēšanas datums: [22.04.2018]