Slimības un maternitātes pabalsts

Regula 883/2004 (turpmāk – Regula) attiecas arī uz slimības un maternitātes pabalstu piešķiršanu, nosakot periodu summēšanas un izmaksas kārtību. Bet tā kā Regula ir tikai koordinācijas instruments, slimības un maternitātes pabalsti tiek piešķirti saskaņā ar LR likumu „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”. Ar šo pabalstu piešķiršanas nosacījumiem, Jūs varat iepazīties mūsu mājas lapas sadaļā „Pabalsti”.

Ja Latvija ir kompetentā valsts šo pabalstu izmaksā, tad iesniegumu par slimības vai maternitātes pabalsta pieprasīšanu ir jāiesniedz VSAA nodaļā, klāt pievienojot slimības lapu un darba devēja apstiprinājumu, ka darba nespējas periodā, kas saistīts ar slimību, grūtniecību vai dzemdībām, Jūs nestrādājat savā darba vietā. Šo iesniegumu Jūs varat iesniegt arī citas ES/EEZ dalībvalsts institūcijā un šī institūcija pārsūtīs Jūsu iesniegtos dokumentus VSAA.

Gadījumā, ja, pēc nodarbinātības Latvijā, esat nodarbināts citas ES/EEZ dalībvalsts teritorijā un pieprasāt slimības, maternitātes vai apbedīšanas pabalstus tur, Jums var būt nepieciešama E 104 veidlapa.

Šī veidlapa ir paredzēta, ja ir nepieciešami apdrošināšanas periodi tiesību noteikšanai un tie nav pietiekoši pēdējās nodarbinātības valstī, piemēram, nav pietiekoši ilgs laiks nostrādāts, lai būtu tiesības uz kādu no šiem pabalstiem. Tādā gadījumā klāt var tikt pieskaitīti apdrošināšanas periodi citās ES/EEZ dalībvalstīs.

Tomēr atceraties, ka pabalsti tiek piešķirti atbilstoši katras valsts nacionālajiem tiesību aktiem un tāpēc dažās valstīs ir noteikti nosacījumi, bet citās valstīs pietiek, ja, uz riska iestāšanās brīdi, strādājat. Piemēram, atbilstoši LR tiesību aktiem piešķirot iepriekšminētos pabalstus, VSAA nepieprasa E 104 veidlapu.

E 104 veidlapu izsniedz VSAA Starptautisko pakalpojumu nodaļa. Lai saņemtu šo veidlapu, Jums ir jāaizpilda iesniegums E 104 veidlapas saņemšanai ES/S-1 un jāiesniedz/jānosūta Starptautisko pakalpojumu nodaļai. Jūsu vietā šo veidlapu VSAA var pieprasīt arī kompetentā institūcija, kurā esat pieprasījuši pabalstu.

Publicēšanas datums: [23.03.2018]