Pensiju indeksācija

2017.gada 1.oktobrī pārskata vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2017.gada 30.septembrim un kuru apmērs nepārsniedz 349 euro, bet pensijām, kuru apmērs pārsniedz 349 euro, pārskata tikai tās daļas apmēru – 349 euro, piemērojot indeksu 1,0439.

Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem (neatkarīgi no pensijas veida) valsts pensijas 2017.gada 1.oktobrī pārskatāmas, piemērojot indeksu 1,0439, neatkarīgi no to apmēra.

 

Publicēšanas datums: [03.01.2018]