Piemaksa pie pensijas

No 2006.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim Latvijā dzīvojošiem vecuma pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim un tika ņemts vērā, piešķirot (pārrēķinot) pensiju, piešķīra piemaksu par katru apdrošināšanas stāža gadu.

No 2010.gada 1.janvāra tiesības uz piemaksu ir arī Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs dzīvojošiem.

No 2018.gada 1.jūlija personām, kuras līdz 1995.gada 31.decembrim bija sasniegušas pensijas vecumu un kurām bija piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija, palielinās piemaksas pie valsts pensijas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim. Piemaksa par stāža gadu būs 1,50 eiro.

Piemaksas palielināšana notiks automātiski, iesniegums nav nepieciešams. Ja pēc 1996.gada 1.janvāra vecuma vai invaliditātes pensija piešķirta no jauna, piešķirtās piemaksas apmērs nemainīsies.

Sākot no 2014.gada maija, personām, kurām no 2012.gada 1.janvāra invaliditātes pensijas vietā piešķirta vecuma pensija un līdz vecuma pensijas piešķiršanas dienai pie invaliditātes pensijas bija noteikta piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, uz invaliditātes laiku tiek piešķirta piemaksa pie vecuma pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, kas ņemts vērā vecuma pensijas aprēķinā.

Piemaksu piešķir, ja ir izpildījušies visi šie nosacījumi:

  • vecuma pensija ir piešķirta invaliditātes pensijas vietā;
  • pie invaliditātes pensijas bija piešķirta piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim;
  • personai noteikta invaliditāte arī pēc vecuma pensijas piešķiršanas.

Piemaksas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu – 1 euro.

Piemaksu izmaksā piešķirtajā apmērā vienlaicīgi ar vecuma pensiju.

No summas, kuru veido vecuma vai invaliditātes pensija un piemaksa, ietur ienākuma nodokli saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 12.panta 5.daļu.

No 2010.gada 1.janvāra tiesības uz piemaksu ir arī Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs dzīvojošiem.

Piemaksas izmaksa personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī

Tiesības saņemt piemaksu persona zaudē, ja izbrauc no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, izņemot Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs.

Ja persona izbrauc uz pastāvīgu dzīvi kādā no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, vai arī, ja VSAA rīcībā nav informāciju par personas pastāvīgo dzīvesvietu šajās valstīs, tad, lai varētu saņemt piemaksu, VSAA nodaļai ir jāsaņem informācija par dzīvesvietu no personas vai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts kompetentās institūcijas. Lai apstiprinātu dzīvesvietu, persona var nosūtīt pa pastu vai iesniegt VSAA nodaļā dalībvalsts notāra izdotu dzīvības apliecinājumu vai atbildīgās institūcijas izsniegtu dokumentu par dzīvesvietu. Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Publicēšanas datums: [09.05.2018]